INFORMACJE O DOFINANSOWANIU 

 

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

”Stworzenie e-usługi oferującej wirtualne sale do wspólnych ćwiczeń różnych dyscyplin sportowych, pod okiem wirtualnego instruktora” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Koszt realizacji projektu: 699700,29PLN
Poziom dofinansowania: 80%

 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

Program Operacyjny Inowacyjna Gospodarka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego